top of page

Hoe schrijf je een overtuigend onderzoeksvoorstel voor je afstudeerproject?

Als je aan het begin staat van je afstudeerfase, is het schrijven van een sterk onderzoeksvoorstel de sleutel tot succes. Een goed onderzoeksvoorstel legt de basis voor je hele project en zorgt ervoor dat je op de juiste weg bent vanaf het begin. In dit artikel delen we waardevolle tips en richtlijnen om je te helpen bij het schrijven van een overtuigend onderzoeksvoorstel.


1. Formuleer een scherpe onderzoeksvraag

Het begint allemaal met een heldere en scherpe onderzoeksvraag. Je onderzoeksvraag moet specifiek zijn en aangeven wat je wilt bereiken met je onderzoek. Leg uit waarom dit onderwerp belangrijk is en wat je hoopt te ontdekken. Vergeet ook de deelvragen niet. Welke antwoorden heb je nodig om een goed en grondig antwoord te kunnen geven op jouw hoofdvraag? Hieronder vindt je een paar voorbeelden van een onderzoeksvraag:Maatschappelijk Werk (Sociale Wetenschappen):

"Hoe kan organisatie X bijdragen aan het vereenvoudigen van het proces voor het aanvragen van toeslagen voor kwetsbare gemeenschappen in Nederland?"

Bedrijfseconomie (Economische Wetenschappen)

Bedrijfskunde (Management en Organisatie):

Psychologie (Psychologische Wetenschappen):

Milieuwetenschappen (Milieukunde):

Technische Wetenschappen (Ingenieurswetenschappen):

Geschiedenis (Geesteswetenschappen):

2. Voer grondig literatuuronderzoek uit Een solide onderzoeksvoorstel toont aan dat je begrijpt wat er al bekend is over je onderwerp. Voer grondig literatuuronderzoek uit om de relevante studies en bronnen te vinden. Dit helpt je om je eigen onderzoek in de context van bestaande kennis te plaatsen. Bekijk daarom altijd wat eerdere onderzoeken aan nieuwe kennis hebben opgeleverd en bedenk dan hoe je op die kennis kunt voortborduren.


3. Beschrijf je onderzoeksmethodologie Je moet duidelijk uitleggen hoe je je onderzoek gaat uitvoeren. Welke methoden ga je gebruiken? Waarom zijn deze methoden geschikt voor je onderzoek? Hoe verzamel je gegevens en hoe ga je ze analyseren? Zorg voor een gedetailleerde beschrijving.


4. Stel een realistische planning op Een goed tijdschema is cruciaal. Maak een realistische planning voor je afstudeerproject en geef aan wanneer je welke mijlpalen wilt bereiken. Houd rekening met voldoende tijd voor revisies en onverwachte uitdagingen.


5. Let op structuur en stijl Een overzichtelijke structuur en een heldere schrijfstijl maken je voorstel gemakkelijker te begrijpen. Gebruik kopjes en subkopjes om je tekst te organiseren en vermijd jargon of te technische taal.


6. Conclusie en samenvatting Sluit je voorstel af met een krachtige conclusie waarin je de belangrijkste punten samenvat. Laat zien waarom je onderzoek waardevol is en welke impact het kan hebben.

7. Bronvermelding Vergeet niet om alle gebruikte bronnen correct te vermelden volgens de juiste citatiestijl.


Zorg er dus altijd voor dat je al je bronnen correct citeert in overeenstemming met de gekozen citatiestijl. Er zijn namelijk meerdere citatiestijlen, zoals APA, MLA of Chicago.


Hier is een voorbeeld van een bronvermelding in APA-stijl: "Johnson, A. (2020). The Impact of Online Advertising on Consumer Behavior. Journal of Consumer Research, 42(3), 567-581."Vergeet niet om een lijst met geraadpleegde bronnen aan het einde van je onderzoeksvoorstel op te nemen, waarin alle gebruikte literatuur wordt vermeld, zelfs als je deze niet direct citeert. Dit toont aan dat je een grondig literatuuronderzoek hebt uitgevoerd.

Heb jij hulp nodig bij het schrijven van jouw scriptie? Schrijfjescriptie.nl helpt jou daar graag mee.


11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page