top of page

Grondig Literatuuronderzoek in Simpele Stappen


Het uitvoeren van grondig literatuuronderzoek is als het schatten van de schatten in een bibliotheek om de juiste informatie te vinden voor je onderzoek. Het is een systematisch proces dat begint met een duidelijk doel en eindigt met een goed gestructureerd literatuuroverzicht. Hier zijn eenvoudige stappen om je te helpen:


1. Begin met een Duidelijk Doel: Weet wat je zoekt. Formuleer een duidelijke vraag of onderwerp waarover je informatie nodig hebt.

Het startpunt van grondig literatuuronderzoek begint met een duidelijk begrip van wat je wilt bereiken. Hier zijn enkele essentiële aspecten:Definieer je Onderzoeksvraag:

Begin met het formuleren van een duidelijke en beknopte onderzoeksvraag. Dit is de kern van je zoektocht. Het moet specifiek en gericht zijn. Bijvoorbeeld, als je geïnteresseerd bent in de effecten van klimaatverandering op oceanische ecosystemen, zou een geschikte onderzoeksvraag kunnen zijn: "Hoe beïnvloedt de stijgende temperatuur van oceanen de biodiversiteit van koraalriffen?"

Bepaal je Onderwerpsgebied:

Begrijp de Context:

Identificeer Kernbegrippen en Trefwoorden:

Maak een Conceptueel Kader:


Het hebben van een duidelijk doel aan het begin van je literatuuronderzoek is als het instellen van de koers voordat je begint te navigeren. Het helpt je gericht te zoeken, relevante informatie te vinden en zorgt ervoor dat je onderzoek een solide basis heeft. Later in het proces zul je deze duidelijke onderzoeksvraag gebruiken om je literatuur te evalueren en je bevindingen te integreren in je project.


2. Gebruik Betrouwbare Bronnen: Zoek naar betrouwbare bronnen zoals wetenschappelijke tijdschriften, boeken van experts en officiële websites.

Het identificeren van betrouwbare bronnen is cruciaal voor de kwaliteit van je literatuuronderzoek. Hier zijn enkele richtlijnen om betrouwbare bronnen te onderscheiden van minder betrouwbare:


Betrouwbare Bronnen:

 • Wetenschappelijke Tijdschriften: Artikelen gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften zijn meestal betrouwbaar. Deze artikelen ondergaan een peer-reviewproces waarbij andere experts het werk beoordelen voordat het wordt gepubliceerd.

 • Boeken van Experts: Werken geschreven door erkende experts op een bepaald vakgebied zijn vaak waardevolle bronnen. Controleer de geloofwaardigheid en reputatie van de auteur.

 • Officiële Websites: Informatie van overheidsinstanties, universiteiten en internationale organisaties zoals de WHO of de VN wordt meestal als betrouwbaar beschouwd. Deze bronnen hebben vaak toegang tot uitgebreide gegevens en onderzoek.

 • Academische Bibliotheken: Universiteitsbibliotheken bieden toegang tot een schat aan academische bronnen, waaronder boeken, tijdschriften en databases. Ze hebben vaak ook bibliothecarissen die je kunnen helpen bij je zoekopdrachten.

 • Peer-reviewed Artikelen: Zoek naar artikelen die het label "peer-reviewed" hebben. Dit betekent dat andere deskundigen het artikel hebben geëvalueerd voordat het werd gepubliceerd.

Minder Betrouwbare Bronnen:

 • Wikipedia: Hoewel Wikipedia een handige startpunt kan zijn om je onderwerp te begrijpen, is het over het algemeen geen betrouwbare bron voor academisch onderzoek. De informatie kan door gebruikers worden bewerkt en is niet altijd geverifieerd.

 • Blogs en Forums: Informatie die wordt gepost op blogs, sociale media of forums is vaak niet peer-reviewed en kan gebaseerd zijn op persoonlijke meningen in plaats van op feitelijke gegevens. Gebruik daarom alleen maar blogs van partijen waarvan je weet dat ze een autoriteit zijn.

 • Commerciële Websites: Wees voorzichtig met informatie op commerciële websites die producten of diensten verkopen. Ze kunnen een bias hebben om hun producten te promoten.

Hoe Betrouwbare Bronnen te Vinden:

 • Bibliotheekdatabases: Maak gebruik van academische databases die beschikbaar zijn via universiteitsbibliotheken. Populaire databases zijn PubMed, IEEE Xplore, JSTOR en Scopus.

 • Google Scholar: Google Scholar is een handige tool om academische artikelen te vinden. Het markeert vaak peer-reviewed artikelen. je kunt Google Scholar hier vinden https://scholar.google.com/

 • Referenties in Ander Onderzoek: Bekijk de referentielijsten in boeken en artikelen die je al hebt gevonden. Dit kan leiden tot aanvullende betrouwbare bronnen.

 • Bibliothecarissen: Raadpleeg bibliothecarissen in universiteitsbibliotheken voor advies bij het vinden van betrouwbare bronnen. Ze zijn getraind om onderzoekers te helpen.

Het vermogen om betrouwbare bronnen te identificeren is een essentiële vaardigheid bij literatuuronderzoek. Door deze bronnen te gebruiken, bouw je een stevige basis voor je onderzoek en verhoog je de geloofwaardigheid van je werk.3. Bouw een Zoekstrategie: Bedenk welke trefwoorden of zoektermen gerelateerd zijn aan je onderwerp. Gebruik deze termen bij het zoeken.

Het bouwen van een effectieve zoekstrategie is als het maken van een kaart om de schatten in je onderzoek te vinden. Hier zijn de stappen om een goede zoekstrategie te ontwikkelen:

 • Identificeer Belangrijke Trefwoorden: Begin met het identificeren van de belangrijkste trefwoorden en zoektermen die relevant zijn voor je onderzoeksvraag. Deze trefwoorden zijn de sleutels tot het ontgrendelen van relevante literatuur. Bijvoorbeeld, als je onderzoek doet naar klimaatveranderingseffecten op biodiversiteit, kunnen trefwoorden zijn: "klimaatverandering," "biodiversiteit," "ecosysteem," en "impact."

 • Gebruik Synoniemen en Alternatieve Termen: Denk aan synoniemen en alternatieve termen die ook kunnen worden gebruikt om je onderwerp te beschrijven. Bijvoorbeeld, voor "klimaatverandering" kun je ook zoeken op "klimaatopwarming" of "klimaatverslechtering."

 • Combineer Trefwoorden:

  • Gebruik de geïdentificeerde trefwoorden om zoekopdrachten te formuleren. Combineer ze met logische operatoren zoals "AND," "OR," en "NOT" om je zoekopdrachten te verfijnen. Bijvoorbeeld, je kunt zoeken naar "klimaatverandering AND biodiversiteit" om artikelen te vinden die beide termen bevatten.


 • Maak Gebruik van Booleaanse Zoekoperatoren:

  • Gebruik "AND" om resultaten te beperken tot artikelen die beide trefwoorden bevatten (bijv. klimaatverandering AND biodiversiteit).

  • Gebruik "OR" om resultaten te vergroten door artikelen weer te geven die een van de trefwoorden bevatten (bijv. klimaatverandering OR klimaatopwarming).

  • Gebruik "NOT" om resultaten uit te sluiten die een bepaald trefwoord bevatten (bijv. klimaatverandering NOT politiek).


 • Gebruik Aanhalingstekens voor Exacte Uitdrukkingen:

  • Als je op zoek bent naar een specifieke uitdrukking, gebruik dan aanhalingstekens. Bijvoorbeeld, "klimaatverandering in de 21e eeuw."


 • Experimenteer met Verschillende Zoekopdrachten:

  • Het kan nodig zijn om verschillende zoekopdrachten uit te proberen en de resultaten te evalueren voordat je de meest relevante bronnen vindt. Pas je zoekopdrachten aan op basis van de resultaten die je krijgt.


4. Begin met Online Zoeken: Start met online databases en zoekmachines. Denk aan Google Scholar, PubMed, of databases van je universiteit.

Online zoeken opent de deur naar een schat aan informatie, maar het is belangrijk om de juiste platforms en databases te gebruiken. Hier zijn enkele tips:

 • Google Scholar: Google Scholar is een krachtige zoekmachine voor academische artikelen en onderzoeksbronnen. Het is vaak een goed startpunt.

 • Universiteitsbibliotheek: Maak gebruik van de online bibliotheekbronnen van je universiteit. Deze omvatten academische databases en catalogi met boeken en tijdschriften.

 • Specifieke Databases: Afhankelijk van je vakgebied zijn er specifieke databases zoals PubMed voor medische onderzoeken, IEEE Xplore voor technologie, en JSTOR voor de geesteswetenschappen. Raadpleeg de bibliothecarissen voor aanbevelingen.

 • Geavanceerde Zoekfuncties: Leer de geavanceerde zoekfuncties van databases kennen, zoals filters voor publicatiedatum en het gebruik van zoekoperatoren. Dit kan je zoekopdrachten verfijnen.

5. Wees Kritisch: Beoordeel de gevonden bronnen. Kijk naar de publicatiedatum, de reputatie van de auteur en de relevantie voor je onderzoek.

Nadat je zoekresultaten hebt ontvangen, is het belangrijk om kritisch te zijn bij het selecteren van bronnen:

 • Publicatiedatum: Controleer de publicatiedatum van de bron. Voor actuele informatie is recente literatuur belangrijk, maar oudere bronnen kunnen historische context bieden.

 • Reputatie van de Auteur: Onderzoek de achtergrond en expertise van de auteur(s). Zijn ze deskundig in het betreffende vakgebied? Zijn ze gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften?

 • Peer-review: Als mogelijk, zoek naar artikelen die peer-reviewed zijn. Dit betekent dat andere experts het werk hebben geëvalueerd en het als waardevol hebben bevonden.

 • Relevantie: Controleer of de bron direct relevant is voor je onderzoeksvraag en -doelen. Niet alle gevonden bronnen zullen even relevant zijn.

 • Bronnen van Bias: Wees bewust van mogelijke bronnen van bias in de bronnen. Bijvoorbeeld, financiële belangen of politieke overtuigingen van de auteur kunnen de objectiviteit beïnvloeden.

Het is belangrijk om selectief te zijn bij het kiezen van bronnen en alleen die te gebruiken die bijdragen aan je onderzoek en geloofwaardig zijn.


6. Blijf Op de Hoogte van Citeringen: Controleer de citaties in de gevonden artikelen. Dit kan je helpen om aanvullende relevante bronnen te ontdekken.

Citeringen zijn als broodkruimels die je naar meer relevante bronnen leiden. Hier zijn enkele tips:

 • Voorwaartse Citaties: Kijk naar de artikelen die door de bron worden aangehaald. Dit geeft aan hoe de bron in latere onderzoeken wordt gebruikt.

 • Achterwaartse Citaties: Bekijk de referenties die in de bron zelf worden vermeld. Dit kan je leiden naar oudere bronnen die de basis vormen voor het huidige onderzoek.

 • Citeer Zorgvuldig: Wanneer je je eigen onderzoek presenteert, zorg er dan voor dat je correct citeert om plagiaat te voorkomen.

7. Organiseer je Bronnen: Houd bij welke bronnen je hebt geraadpleegd. Gebruik referentiebeheertools zoals EndNote of Mendeley.

Het bijhouden van je bronnen is essentieel voor een georganiseerd literatuuronderzoek:

 • Referentiebeheertools: Overweeg het gebruik van referentiebeheertools zoals EndNote, Mendeley, of Zotero om je bronnen te organiseren en citaties te beheren.

 • Bibliotheekcatalogus: Gebruik de catalogus van je universiteitsbibliotheek om bij te houden welke boeken je hebt geraadpleegd.

 • Notitieboek: Maak aantekeningen tijdens het lezen van bronnen. Noteer belangrijke punten, citaties, en je eigen gedachten.

8. Lees en Begrijp de Bronnen: Lees de geselecteerde bronnen zorgvuldig door en begrijp de belangrijkste concepten en bevindingen.

Het lezen en begrijpen van de bronnen is de kern van je literatuuronderzoek:

 • Grondig Lezen: Neem de tijd om elk artikel grondig te lezen en de belangrijkste ideeën te begrijpen.

 • Maak Notities: Maak samenvattende notities van de belangrijkste punten en bevindingen in de bronnen. Gebruik deze notities later bij het schrijven van je literatuuroverzicht.

9. Synthetiseer en Analyseer: Vergelijk de informatie uit verschillende bronnen. Wat hebben ze gemeen? Wat zijn de verschillen?

Een belangrijk doel van literatuuronderzoek is het synthetiseren van informatie:

 • Vergelijk Bronnen: Identificeer overeenkomsten en verschillen tussen de bronnen. Wat zeggen ze allemaal over je onderzoeksvraag?

 • Kritische Analyse: Wees kritisch in je analyse. Beoordeel de methodologie en validiteit van de bronnen.

10. Schrijf je Literatuuroverzicht: Schrijf een overzicht waarin je de belangrijkste bevindingen en inzichten presenteert. Zorg voor duidelijke citaties.

Het literatuuroverzicht is het resultaat van je literatuuronderzoek:

 • Structuur: Organiseer je literatuuroverzicht op een logische manier. Je kunt bijvoorbeeld thema's, methoden of chronologie gebruiken.

 • Citatiestijl: Gebruik de juiste citatiestijl (bijv. APA, MLA) om je bronnen te vermelden.

11. Blijf Up-to-Date: Houd je literatuuronderzoek bij gedurende je project. Nieuwe bronnen kunnen relevant zijn.

Literatuuronderzoek is een voortdurend proces:

 • Alerts: Stel waarschuwingen in voor nieuwe publicaties in je vakgebied. Dit kan je helpen om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.

 • Periodieke Herziening: Overweeg om je literatuuroverzicht periodiek te herzien om nieuwe bronnen op te nemen.

12. Vraag Om Hulp: Raak niet ontmoedigd als je vastloopt. Vraag docenten, bibliothecarissen of collega's om advies of vraag schrijfjescriptie.nl om mee te lezen.

Het is prima om hulp te vragen:

 • Docenten: Docenten en professoren zijn vaak bereid om advies te geven over literatuuronderzoek.

 • Bibliothecarissen: Bibliothecarissen zijn experts in het vinden van bronnen en kunnen waardevolle hulp bieden.

 • Collega's: Praat met collega's of medestudenten die vergelijkbaar onderzoek doen.

 • Professionele Diensten: Schrijfdiensten zoals schrijfjescriptie.nl kunnen ook helpen bij literatuuronderzoek.

13. Wees Geduldig: Grondig literatuuronderzoek kost tijd, maar het zal de kwaliteit van je onderzoek verbeteren.

Het doen van grondig literatuuronderzoek vergt geduld:

 • Tijd Investering: Wees bereid om tijd te investeren in het zoeken, lezen en analyseren van bronnen.

14. Herzie en Actualiseer: Blijf je literatuuroverzicht herzien en actualiseren naarmate je meer leert over je onderwerp.

Een literatuuroverzicht is geen statisch document:

 • Herziening: Overweeg om je literatuuroverzicht te herzien naarmate je onderzoek vordert en nieuwe inzichten worden verworven.

15. Communiceer Je Bevindingen: Deel je literatuuroverzicht met anderen in je vakgebied om kennis te verspreiden en feedback te krijgen.

Uiteindelijk is literatuuronderzoek een bijdrage aan de bredere kennis van je vakgebied:

 • Publicatie: Overweeg om je literatuuroverzicht als een artikel of rapport te publiceren als het waardevol is voor anderen.

Het uitvoeren van een grondig literatuuronderzoek vereist zorgvuldige planning, geduld en kritisch denken. Door deze stappen te volgen, kun je betrouwbare bronnen vinden, relevante informatie synthetiseren en een solide basis leggen voor je onderzoek.

9 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page